برچسب:

گرمای شدید

2 مطلب

بازار قارچ تعریفی ندارد

هشدار درباره گرمای شدید و کمبود غذا تا ۲۰۵۰