برچسب:

گروه بریکس

5 مطلب

ایران نقطه اتصال بریکس به گلوگاه انرژی و بازارهای جهانی

انحصار جهانی سوییفت تمام می‌شود؟