برچسب:

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک

2 مطلب

زمان استخدام هزار نفری تمدید شد / شرایط استخدام در شرکت انتخاب چیست؟