برچسب:

گزارش ماهانه تولید و فروش

4 مطلب

علت اقبال از نمادهای خودرویی در بورس چیست؟

توقف تولید سراتو و رشد قابل توجه تولید و فروش پراید / هر پراید با نرخ 28 میلیون تومان فروش رفت

تولید ال 90 و دانگ فنگ متوقف شد