برچسب:

گزیده بیانات رهبر

1 مطلب

انتخابات و حضور و مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است/ قدرت خرید مردم بالا برود