برچسب:

گز اصفهان

2 مطلب

داستان تصویری از چگونگی تولید گز در اصفهان

آغاز بحران‌های پس از کمبود پسته؛ تعطیلی گزسازی‌های اصفهان