برچسب:

گسل‌ها

3 مطلب

١٠٠ دستگاه شتاب‌نگار اروپایی خریداری شد

تاثیر جاذبه ماه بر زلزله بسیار ناچیز است