برچسب:

گلدمن‌ساکز

2 مطلب

بانکدار گلدمن‌ساکز مدیر اجرایی ارشد بورس لندن شد