برچسب:

یارانه دی ماه

6 مطلب

واریز یارانه کرونا تا ساعاتی دیگر

یارانه دی‌ماه امشب واریز می‌شود

آیا یارانه معیشتی دی ماه واریز شد؟ / چرا یارانه برخی کمتر واریز شده است؟

معترضان، مشمول یارانه کرونا می‌شوند؟

مرحله دوم یارانه کرونا کی واریز می‌شود؟