برچسب:

یارانه معیتشی

2 مطلب

امیدی به پرداخت یارانه جدید هست؟

اولین یارانه سال ۹۹ چه زمانی پرداخت می‌شود؟