برچسب:

یارانه 100 هزار تومان

3 مطلب

چقدر از یارانه معیشتی کرونا واریز شده است؟

دیروز چه کسانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی گرفتند؟ / «سوم دی 400 هزار تومان واریز شد»

امکان اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا هست؟