برچسب:

یارانه 100 هزار تومانی کرونا

4 مطلب

دیروز چه کسانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی گرفتند؟ / «سوم دی 400 هزار تومان واریز شد»

چرا یارانه 100 هزار تومانی کرونا اشتباه واریز شد؟