برچسب:

9میلیارد دلار ارز 4200تومانی

1 مطلب

توزیع رانت 225 هزار میلیارد تومانی / دلار 4200 تومانی به نام مردم به کام دیگران!