برچسب:

FATA

3 مطلب

اگر FATF تصویب نشود قیمت دلار چند می‌شود؟

شکاف قدرت و مسئولیت در رسیدگی به FATF