برچسب:

FATA

2 مطلب

اگر FATF تصویب نشود قیمت دلار چند می‌شود؟

شکاف قدرت و مسئولیت در رسیدگی به FATF