برچسب:

SWIFT

1 مطلب

سوئیفت یک بانک روسی را تحریم کرد