برچسب: آموزش فلسفه
3 مطلب

کارل مارکس در قرن بیست‌ویکم: سوسیالیسم در هفت درس

فلسفه اقتصادی و شکست در بازار هنر

فلسفه اقتصادی در مورد چیست؟