برچسب: آگاهی و خودآگاهی
1 مطلب

قضیه گودل، هوش مصنوعی و باقی قضایا: منشا آگاهی کجاست؟