برچسب: آینده‌پژوهی
11 مطلب

خودروهای سلول سوختی؛ آینده حمل‌ونقل چگونه خواهد بود؟

آیا فناوری ما را خواهد کشت؟

گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی؛ آینده صنایع نفتی چگونه است؟

جهان در سال 2030 چگونه خواهد بود؟

تصویر آینده در قاب انقلاب صنعتی چهارم

فناوری‌ها چرا شکست می‌خورند؟

آموزش در دنیای مدرن، یاد بگیریم که یاد بگیریم

گذشتگان آینده را چطور می‌دیدند؟

بیکاری و هوش مصنوعی، مسئله‌ای که اشتباه تعریف شد

آینده اپلیکیشن‌های موبایل: مرگ نزدیک است

هوش مصنوعی؛ بیکاری یا بی‌مصرفی