برچسب: اعتماد‌به‌نفس
1 مطلب

اثر دانینگ-کروگر؛ احمق‌ها اعتمادبه‌نفس بیشتری دارند