برچسب: اقتصاد سفر
3 مطلب

سفر، تولید و اشتغال: گردشگری به اقتصاد محلی کمک نمی‌کند!

سفر و اقتصاد؛ بازاریابی به سبک هزاره سوم

شش پیشنهاد عملی برای سفرهای کارمندی