برچسب: اقتصاد فقیر
2 مطلب

ارتباط ثروت و سن و سال: افراد فقیر زودتر از افراد ثروتمند پیر می‌شوند

کتاب هفته: خلاصه کتاب اقتصاد فقیر