برچسب: برده‌داری مدرن
5 مطلب

برده‌داری مدرن: کارکردن با داغ و درفش در قرن ۲۱

برده‌داری مدرن در شرکت آمازون؛ داستان خون فقرا و نان ثروتمندان

برده‌داری مدرن در حاشیه خلیج‌فارس؛ از پول نفت تا پول خون

قهوه تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است؛ آنچه از تولید قهوه نمی‌دانید

برده‌داری مدرن، لکه ننگی ابدی بر چهره انسان خردمند