برچسب: بیماری‌های همه‌گیر
2 مطلب

آیا هوای گرم تابستان شیوع ویروس کرونا را متوقف خواهد کرد؟

از طاعون ژوستینین تا ویروس کرونا؛ بیماری‌های همه‌گیری که تاریخ را متحول کردند