برچسب: تحریم عراق
2 مطلب

از «جمهوری‌های موز فروش» چه می‌دانیم؟

داستان زمین خوردن اولین اقتصاد جهان / تحریم‌ها با اقتصاد عراق چه کرد؟