برچسب: تعدیل اقتصادی
1 مطلب

واقعیت‌های اقتصادی دولت هاشمی / آیا دولت سازندگی شکاف طبقاتی را بیشتر کرد؟