برچسب: خطای شناختی
2 مطلب

سوگیری جهان عادلانه؛ چرا مردم قربانی را مقصر می‌دانند؟

به نظرتان همه با شما موافق‌اند، احتمالا دچار خطا هستید