برچسب: خطای هزینه غرق‌شدن
1 مطلب

خطای تشدید تعهد یا خطای هزینه‌ غرق‌شدن چیست؟