برچسب:

خطای هزینه غرق‌شدن

1 مطلب

خطای تشدید تعهد یا خطای هزینه‌ غرق‌شدن چیست؟