برچسب: دولت خاتمی
2 مطلب

کارنامه اقتصادی یک دولت سیاسی / کارنامه اقتصادی اصلاحات قابل دفاع است؟

دستاوردها و ناکامی‌های دولت اصلاحات / چرا خاتمی شعار اقتصادی نداد؟