برچسب: سرمایه‌داری
2 مطلب

تحلیل فیلم «منطقه ۹»: فضایی‌های فقیر و گرسنه در «کمپ»

نسخه دوم سرمایه‌داری؛ راه نجات اقتصاد در قرن 21