برچسب: سفر به ماه
3 مطلب

یک هفته سفر به فضا چند؟

غیرممکن، غیرممکن نیست! مدیریت و کارآفرینی در برنامه فرود انسان روی ماه

آیا انسان به ماه برمی‌گردد؟