برچسب: سفر به ماه
2 مطلب

غیرممکن، غیرممکن نیست! مدیریت و کارآفرینی در برنامه فرود انسان روی ماه

آیا انسان به ماه برمی‌گردد؟