برچسب: شبکه‌های اجتماعی
7 مطلب

یک راهنما برای رشد ارتباطات کاری در قرنطینه

با قدرت زیاد، مسئولیت زیاد می‌آید؛ چرا شما مسئولیت راستی‌آزمایی دارید؟

در هیاهوی اخبار و شبکه‌های اجتماعی حقیقت کجاست و واقعیت چیست؟

اطلاعات شخصی شما در فضای مجازی چقدر می‌ارزد و چه کسی مالک آن است؟

چرا گوگل در شبکه‌های اجتماعی موفق نیست؟

شبکه‌های اجتماعی؛ تمرکزفروشی

بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی