برچسب: نرخ سرمایه‌گذاری
1 مطلب

سقوط ۴۳ درصدی سرمایه‌گذاری در دوره اوج تحریم / دولت، متهم مهمتر از تحریم!