برچسب: هدف شغلی
2 مطلب

به دنبال کمتر بودن؛ موفقیت مقدمه‌ای برای شکست است

پول اشتباهی؛ انحراف از هدف