برچسب: پارادوکس بهینه‌سازی
2 مطلب

پارادوکس جِوُنز؛ چرا بهینه‌سازی لزوما خوب نیست؟

پارادوکس بهینه‌سازی؛ از آدام اسمیت تا سیب‌زمینی‌ مرگ‌آفرین