برچسب: کنترل خشم
1 مطلب

تقدیم با خشم: آیا بشر امروز عصبانی‌تر از گذشته است؟