رشد اقتصادی مهم‌تر است یا رفاه؟

رشد اقتصادی مهم‌تر است یا رفاه؟

رشد اقتصادی به معنای تغییر در ارزش محصولات تولید شده توسط یک کشور است که در اصطلاح به آن «GDP» می‌گویند.

سال‌های متمادی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی از شاخص GDP استفاده شده است؛ به طوری که هرچه رشد این شاخص بیشتر، وضعیت مردم بهتر تلقی می‌شد. زمانی که مردم در وضعیت بهتری زندگی کنند یعنی دارای رفاه هستند.

اما خود کلمه رفاه دارای ابعاد مختلفی  است.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بالا بودن GDP برای رفاه جامعه کافی است؟ آیا باید برای افزایش GDP  تلاش کرد یا باید به مسائل دیگر جامعه نیز توجه داشت؟

این ویدیو قصد دارد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

نظرات