برچسب: اعتبار 15 هزار میلیارد تومانی
1 مطلب

تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای ایران ‌خودرو و سایپا