برچسب: اکونومیست
45 مطلب

نگرانی‌های نفتی پس از پایان معافیت‌ها به روایت اکونومیست (پادکست)

اکونومیست در شماره جدید خود به چه مسائلی پرداخته است؟ (پادکست)

100 ثانیه با اکونومیست 9 مارس

100 ثانیه با اکونومیست دوم مارس

100 ثانیه با اکونومیست بیست‌و‌سوم فوریه

100 ثانیه با اکونومیست دوازدهم ژانویه

100 ثانیه با اکونومیست پنجم ژانویه

اقتصاد جهان در سال 2019 (ویدئو)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست و دوم دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست هشتم دسامبر