برچسب: بنزین گران
2 مطلب

یارانه جدید دولت ؛ از حرف تا واقعیت (ویدیو)

آیا بنزین در ایران گران است؟ / مقایسه قیمت سوخت و درآمدها در ایران و آمریکا (ویدیو)