برچسب: تسهیلات بانکی
1 مطلب

سرانجام ۷۳ هزار میلیارد تومان وا‌م‌ بانکی پرداخت شده