برچسب: توربین بادی
1 مطلب

جابجایی پره ۷۰ متری یک توربین بادی در چین (ویدئو)