برچسب: شاخص بورس
44 مطلب

عملکرد بازار سهام در یکشنبه ششم مرداد (پادکست)

عملکرد بازار سهام در شنبه پنجم مرداد (پادکست)

عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه یکم مرداد (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در یکشنبه ۳۰ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در شنبه ۲۹ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در چهارشنبه ۲۶ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه ۲۵ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در یکشنبه ۲۳ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در شنبه ۲۲ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در چهارشنبه ۱۹ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه ۱۸ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در یکشنبه ۱۶ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در شنبه ۱۵ تیر (پادکست)

‌عملکرد بازار سهام در چهارشنبه ۱۲ تیر (پادکست)