برچسب: طرح نوآفرین
1 مطلب

سرمایه‌گذاری دولت در حوزه استارتاپ فسادزا است / دولت سرمایه‌گذار هیچ استارتاپی نباشد