برچسب: مالیات
2 مطلب

چرا مالیات متهم اصلی تعطیلی تولید است؟ (ویدئو)

خطراتی که صنعت را نگران کرده است