برچسب: نرخ سپرده بانکی
2 مطلب

تولید تحمل افزایش مجدد نرخ سود را ندارد