برچسب: وام بانکی
3 مطلب

سرانجام ۷۳ هزار میلیارد تومان وا‌م‌ بانکی پرداخت شده

۴۹ هزار میلیارد تومان وام‌ بانکی چه شدند؟