برچسب: پادکست اکونومیست
15 مطلب

نگرانی‌های نفتی پس از پایان معافیت‌ها به روایت اکونومیست (پادکست)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست ۹ مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوم مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست پنجم ژانویه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست و دوم دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست اول دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست ۲۱ جولای