برچسب: چک
3 مطلب

آنالیز چک برگشتی‌های شهریور ماه/یک ماهه ۱۵ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

سرانجام چک‌های مبادله شده مرداد ماه

همه ارقام وحشتناک چک‌های برگشتی