برچسب: کارنامه بورس
2 مطلب

عملکرد بازار سهام در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت (پادکست)

کارنامه امروز بورس در ۱۰۰ ثانیه (پادکست)